AngularJS Modules

AngularJS modules application ko yah bataata hai ki yah ek angularjs ki part hai. Hum angular.module ke zariye application ko is tarah define kar sakte hai kuch is tarah <div ng-app=”AppName”></div> <script> var app = angular.module(“AppName”, ); </script> ab aap apne...